Koulutus

Miten kouluttaudun sertifioiduksi MDT terapeutiksi

Osa B – kaula- ja rintaranka 1/2

Takaisin kursseihin

Osa B – kaula- ja rintaranka 1/2

12.10.2024 - 13.10.2024

TAYS, fysiatrian poliklinikka, Tampere

Tämä McKenzie -menetelmäkin tunnetun Mekaanisen Diagnostisointi ja Terapia (MDT) -menetelmän toinen kurssi, B-kurssi, muodostuu sekä teoriaosasta että toimintamallista, joita sovelletaan kaularangasta ja yläselästä sekä näistä johtuvista säteilykivuista kärsivien potilaiden tutkimiseen ja hoitoon.

Derangement, Dysfunction ja Postural syndroomat opiskellaan yksityiskohtaisesti luentojen ja potilasdemonstraatioiden avulla. Kunkin syndrooman hoito-ohjelmat perustuvat potilaan itsehoito-menetelmien käyttöön. McKenzie lähestymistavan tehokkuus ja rajoitukset kaula- ja rintarankapotilaiden hoidossa selviävät potilaiden seurantakäyntidemonstraatioilla.

Kontakti opetusta on 28 tuntia. Kontaktiopetusten välissä on myös itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskeluosion ansiosta voit kehittää osaamistasi omassa rauhassa ja opiskella monipuolisen materiaalin avulla MDT:n perusperiaatteet sekä terminologian. Koulutuskokonaisuus sisältää teoria opetuksen lisäksi kliinisten taitojen harjoittelua, ongelmanratkaisu työpajoja ja asiakasdemonstraatioita. McKenzie lähestymistavan tehokkuus ja rajoitukset kaula- ja rintarankaoireisten asiakkaiden fysioterapiassa selviävät asiakkaiden seurantakäyntidemonstraatioilla. Kurssin opetuskielenä on englanti ja suomi. Kurssitodistuksen saaminen edellyttää 100% läsnäoloa kurssilla ja verkko-opetusosuuden hyväksyttyä suorittamista. 

On erittäin suositeltavaa suorittaa verkko-opiskelu loppuun ENNEN koulutuksen alkua. Kurssin sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikilla osallistujilla on samat perusasiat hallussaan.

Kurssin jälkeen:
Osaan tutkia ja luokitella lannerankaoireisen asiakkaan fysioterapian MDT lähestymistavan mukaisesti (Derangement, Dysfunction, Postural ja ryhmä MUUT)

Ilmoittautumislinkki ohjaa yhteistyökumppanimme Kuortaneen Urheiluopiston omalle ilmoittautumislomakkeelle. Ilmoittaudut yhdellä kertaa B-kurssin toteutuksille 1/2 ja 2/2.

Ilmoittautumiset >>

Katso yhteenveto

Yksityiskohdat

Päivä ja aika

B-kurssi osa 1/2: la-su 12.-13.10.2024
B-kurssi osa 2/2: la-su 2.-3.11.2024TAYS, Tampere
Elämänaukio 2
Tampere
Suomi

Maksut

80€ / päivä
Opiskelijan tulee olla itse maksajana, jotta edullisen tuetun kurssihinnan saa. Työnantajia kannustetaan sopimaan mahdollisista työntekijöiden osallistumismaksujen korvauksista muulla tavoin.

Spaces Available

spaces

Luennoitsijan tiedot

Marika Heiskanen

Fysioterapian lehtori, DIP MDT

Olen fysioterapeutti, terveystieteen maisteri ja väitöskirjatutkija. Toimin fysioterapian lehtorin Oulun ammattikorkeakoulussa ja teen fysioterapian kliinistä työtä opettajuuteni ohella. Valmistuin MDT McKenzie kouluttajaksi 2023. MDT McKenzie matkani on alkanut 2007 vuonna, jolloin valmistuin Sinikka Kilpikosken ja Tuija Siitosen opista cert. MDT terapeutiksi. Lähestymistapa toi minulle silloiseen työhöni työfysioterapeuttina varmuutta ja osaamista tuki- ja liikuntaelimistöllään oireilevien ihmisten auttamiseen. Kokemuksieni karttuessa vakuutuin MDT McKenzie lähestymistavan toimivuudesta, mikä innosti minua ylläpitämään osaamistani ja jatkamaan opintoja lähestymistavan parissa. Suoritin MDT Diploma tutkinnon 2019 Skotlannissa, jonka jälkeen aloitin MDT- kouluttaja opinnot Tuija Siitosen sekä nykyisen kouluttaja kollegani Carolina Olynthon rinnalla.

Omaan monipuolisen osaamisen fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Olen perehtynyt tuki- ja liikuntaelimistön näyttöön perustuvaan fysioterapiaan laaja-alaisesti. Koulutan myös psykofyysisen fysioterapian sekä työterveyshuoltoon pätevöittävässä täydennyskoulutuksissa. Minun työtäni ohjaa käsitys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, johon kontekstuaaliset ja hetkeen sidotut tekijät vaikuttava.  Ihmisen kehomieli on jatkuvassa yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Fysioterapeuttina minun kiinnostukseni kohteena ovat luonnollisesti ihmisen keho, liike, liikkuminen ja toiminta. Niin opettajana kuin fysioterapeuttinakin pyrin kohtaamaan ihmiset arvostaen, voimavaraistaen ja heidän toimijuuttansa sekä minäpystyvyydentunnetta vahvistaen. Opettajana minulle on tärkeää luoda salliva ilmapiiri, johon voi turvallisesti asettua yhdessä kokeilemaan ja reflektoimaan oppimaansa. MDT McKenzie koulutuksissa käytämme tutkittuun tietoon pohjautuvia, kokemuksellisia ja käytäntöön tiiviisti sidoksissa olevia opetusmenetelmiä. Koulutuspäivien aikana meillä myös vierailee asiakkaita. Nämä työelämäläheiset oppimismenetelmät vahvistavat syväoppimista sekä auttavat osaamisen siirtämistä omaan kliiniseen työhön.

Tapahtumapaikka Katso laajempi kartta

Tapahtumapaikka ja osoite

TAYS, Tampere

Osoite

TAYS, Tampere
Elämänaukio 2
Tampere
Suomi