Kurssien kuvaus

part a

Osa A –  Lanneranka

Tämä 28 tunnin McKenzie -menetelmä, Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia-kurssi (MDT), muodostuu sekä teoriaosasta että toimintamallista, joita sovelletaan alaselkäkivuista ja niihin liittyvistä säteilykivuista kärsivien potilaidentutkimisessa ja hoidossa.

Derangement, Dysfunction ja Postural syndroomat  opiskellaan yksityiskohtaisesti luentojen ja potilasdemonstraatioiden avulla. Kunkin syndrooman hoito-ohjelmat perustuvat potilaan itsehoito-menetelmien käyttöön.  

McKenzie lähestymistavan tehokkuus ja rajoitukset  lannerankapotilaiden hoidossa selviävät potilaiden seurantakäyntidemonstraatioilla.

Kurssin tavoitteet

Koko kurssin käytyään ja osallistuttuaan siihen aktiivisesti, kurssilaiset osaavat menetelmän teoriaperusteet sekä käytännön taidot ja pystyvät:

 1. soveltamaan McKenzie, Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia - menetelmää, asianmukaisesti lannerankaongelmista kärsivien potilaiden hoidossa. 
 2. luokittelemaan kolme McKenzie syndroomaa (Derangement, Dysfunction, Postural) ja erottamaan muut rankaperäiset ongelmat sekä käyttämään sopivaa hoitomenetelmää kullekin kolmelle McKenzie syndroomalle. 
 3. päättelemään, milloin tarvitaan lisävoimaa potilaan oireiden helpottamiseksi kun käytetään McKenzie menetelmän kuormituksenlisäämisohjelmaa.
 4. ohjaamaan potilaita terapeuttisen hoito-ohjelman laatimisessa ja toteuttamisessa hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokonaiskurssiaikataulu: 28 t lähiopetusta

Kurssiaikataulu:
Torstai        9.00 –16.00
Perjantai    9.00 – 16.00
Lauantai     9.00 – 16.00
Sunnuntai  9.00 – 16.00

Kurssimaksut:
Nelipäiväiset A-D kurssit  normaalihinta 560€ + (alv 24%)/kurssi. Kuortaneen urheiluopiston kanssa yhteistyössä kurssihinta tarkentuu lähempänä kurssia, mutta on ollut viimeaikoina noin 80€ / pvä.

Tietotaitojen päivityspäivä:   110€ +(alv 24%)

 

Kurssin peruminen:
Ilmoittautuminen päättyy 3 viikkoa ennen kurssia. Kirjalliset peruutukset hyväksytään ennen kunkin kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurssimaksu (toimistokulut 50€ vähennettyinä) palautetaan, tai osallistuja voi siirtää kurssimaksun johonkin seuraavaan alkavaan kurssiin. Kurssimaksua ei palauteta, jos peruutus tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ennen kurssin alkua. Suomen McKenzie Instituutti ry. ei ole vastuussa mahdollisista muista kuluista, jos minimi osallistujamäärää ilmoittautuneita ei tule ja kurssi joudutaan perumaan. Maksetut osallistumismaksut palautetaan tai ne voi siirtää tulevien kurssien maksuksi. Huomioi, että kurssi päättyy sunnuntaina aikaisintaan klo 15.00. Varmista kurssin järjestäjältä, että kurssi todella järjestetään, ennen matkalippujen tilaamista, etenkin sellaisten lippujen, joissa ei ole peruutusoikeutta. 

A kurssi pitää käydä ensimmäisenä  ja D kurssi viimeisenä.  B ja C kurssien suorittamis-järjestys menee osallistujan oman harkinnan mukaan. Kurssit A - D on oltava suoritettuina ennen kuin voi osallistua Credentialling Examination kokeeseen.  

Löydä kurssi

Osa B  – kaula- ja rintaranka

Tämä 28 tunnin McKenzie-menetelmä, Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia-kurssi (MDT), muodostuu sekä teoriaosasta että toimintamallista, joita sovelletaan kaularangasta ja yläselästä sekä näistä johtuvista säteilykivuista kärsivien potilaiden tutkimiseen ja hoitoon.

Derangement, Dysfunction ja Postural syndroomat opiskellaan yksityiskohtaisesti luentojen ja potilasdemonstraatioiden avulla ja kunkin syndrooman hoito-ohjeet perustuvat potilaan itsehoito-menetelmien käyttöön.   

McKenzie lähestymistavan tehokkuus ja rajoitukset  kaula- ja rintarankapotilaiden hoidossa selviävät potilaiden seurantakäyntidemonstraatioilla.

Kurssin tavoitteet

Käytyään koko kurssin ja osallistuttuaan siihen aktiivisesti, kurssilaiset pystyvät:

 1. käyttämään asianmukaisesti McKenzie, Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia -  menetelmää 
 2. luokittelemaan McKenzie syndroomat (Derangement, Dysfunction, Postural) ja erottamaan muut rankaperäiset ongelmat  sekä käyttämään asianmukaisia kullekin kolmelle syndroomalle soveltuvia hoitoperiaatteita.
 3. päättelemään, milloin tarvitaan lisävoimaa potilaan oireiden helpottamiseksi kun käytetään McKenzie menetelmän kuormituksen lisäämisohjelmaa
 4. opastamaan potilaita laatimaan ja toteuttamaan terapeuttista hoito-ohjelmaa hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokonaiskurssiaika:  28 t lähiopetusta

Kurssiaikataulu:
Torstai        9.00 –16.00
Perjantai    9.00 – 16.00
Lauantai     9.00 – 16.00
Sunnuntai  9.00 – 16.00

Kurssimaksut:
Nelipäiväiset A-D kurssit  normaalihinta 560€ +(alv 24%) /kurssi. Kuortaneen urheiluopiston kanssa yhteistyössä kurssihinta tarkentuu lähempänä kurssia, mutta on ollut viimeaikoina noin 80€ / pvä.

Tietotaitojen päivityspäivä:   110€ + (alv 24%)

Kurssin peruminen:
Ilmoittautuminen päättyy 3 viikkoa ennen kurssia. Kirjalliset peruutukset hyväksytään ennen kunkin kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurssimaksu (toimistokulut, 50€ vähennettyinä) palautetaan, tai osallistuja voi siirtää kurssimaksun johonkin seuraavaan alkavaan kurssiin. Kurssimaksua ei palauteta, jos peruutus tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ennen kurssin alkua. Suomen McKenzie Instituutti ry. ei ole vastuussa mahdollisista muista kuluista, jos minimi osallistujamäärää ilmoittautuneita ei tule ja kurssi joudutaan perumaan. Maksetut osallistumismaksut palautetaan tai ne voi siirtää tulevien kurssien maksuksi. Huomioi, että kurssi päättyy sunnuntaina aikaisintaan klo 15.00. Varmista kurssin järjestäjältä, että kurssi todella järjestetään, ennen matkalippujen tilaamista, etenkin sellaisten lippujen, joissa ei ole peruutusoikeutta. 

A kurssi pitää käydä ensimmäisenä  ja D kurssi viimeisenä.  B ja C kurssien suorittamis-järjestys menee osallistujan oman harkinnan mukaan. Kurssit A - D on oltava suoritettuina ennen kuin voi osallistua Credentialling Examination kokeeseen.  

Löydä kurssi

part c

Osa C – Syventävä lanneranka & raajaosa – alaraajat


Tässä 28 tunnin syventävässä osassa kerrataan ja syvennetään aikaisemman lannerangan  Mekaanisen Diagnostiikan ja Terapia-kurssin teoria- ja käytäntöosuutta.

Kurssilla syvennetään oppimista ongelmaratkaisuja, reflektoivaa oppimista ja kliinistä päättelyä käyttäen. Näiden menetelmien avulla pyritään parantamaan lannerankapotilaan tutkimista, luokittelua, erotusdiagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä.    

Käytännön harjoittelun avulla tehostetaan sekä itsehoitoon aktivointia että terapeutin tekniikoiden käyttöä.

Kurssilla opetetaan myös MDT menetelmän soveltamista alaraajaongelmiin teorian ja käytännön harjoitusten muodossa. Alaraajaongelmien mekaanisten syndroomien piirteet ja hoito opitaan luentojen, potilaan tutkimisen ja käytännön harjoittelun avulla. 

Kurssin tavoitteet

Kurssin suorittaminen ja siihen valppaasti osallistuminen, varmistaa, että kurssilaisilla on keskitason tietomäärä ja käytännön taidot, jolloin he kykenevät:

 1. tunnistamaan ja arvioimaan Mekaanisen Diagnostiikan ja Terapian soveltamista yleisimpiin lannerankaan liittyviin ongelmiin.
 2. analysoimaan MDT menetelmään kuuluvia potilaan  tutkimiskäytäntöjä ja kuinka ne auttavat potilaan vaivan luokittelussa.
 3. päättelemään milloin tarvitaan kuormituksen lisäämistä ja kuinka se sopii McKenzie-menetelmän ‘kuormituksenlisäämis’- malliin.
 4. käyttämään paremmin terapeutin tekniikoita lannerankaongelmien hoidossa ja tiedostamaan niiden käyttöön mahdollisesti liittyvät ongelmat.
 5. analysoimaan lannerankavaivoihin liittyviä potilastapauksia ja  luokittelemaan ne tehokkaammin.
 6. kuvailemaan nykytiedon perusteella evidence based tutkimuksia, jotka liittyvät MDT:n soveltamiseen alaraajaongelmien hoidossa.
 7. kuvailemaan Derangement, Dysfunction ja Postural syndroomien pääpiirteet ja kuinka ne ilmenevät alaraajaongelmissa.
 8. käyttämään MDT tutkimista alaraajaongelmissa ja löytämään mahdolliset McKenzie syndroomat.
 9. laatimaan  hoito-ohjeet potilaalle, jolla on Derangement, Dysfunction tai Postural syndrooma alaraajassa.
 10. analysoimaan alaraajaongelmasta johtuvia potilastapauksia ja varmistamaan niiden luokittelun.

Kurssivaatimukset

Seuraavien sertifioidun McKenzie opettajan opettamien McKenzie Instituutin järjestämien kurssien suorittaminen:

Osa A: Lanneranka ja
Osa B: kaula- ja rintaranka.

Kurssille voivat osallistua kaikki Credentialling Examination kokeen suorittaneet ja C ja D osion käyneet.

Käytännönharjoittelua varten kurssilaisten toivotaan pukeutuvan helposti riisuttaviin  vaatteisiin.

Kurssille valmistautuminen

McKenzien kirjojen: The Lumbar Spine  – MDT(2003) and The Cervical and Thoracic Spine – MDT(2006)  sekä A ja B kurssien manuaalien kertaamista suositellaan lämpimästi.  Kurssille osallistujien odotetaan käyttävän säännöllisesti McKenzie tutkimuslomakkeita ja osaavan hyödyntää niistä saatavaa tietoa.

Kokonaiskurssiaika:

Kurssiaikataulu:
Torstai -  8.30 – 17.00
Perjantai – 8.30 – 17.00
Lauantai - 8.30 – 17.00
Sunnuntai - 8.30 – 17.00

Kurssimaksut:
Nelipäiväiset A-D kurssit  normaalihinta 560€ +(alv 24%) /kurssi. Kuortaneen urheiluopiston kanssa yhteistyössä kurssihinta tarkentuu lähempänä kurssia, mutta on ollut viimeaikoina noin 80€ / pvä.

Tietotaitojen päivityspäivä:   110€ +(alv 24%)

 Kurssin peruminen:
Ilmoittautuminen päättyy 3 viikkoa ennen kurssia. Kirjalliset peruutukset hyväksytään ennen kunkin kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurssimaksu (toimistokulut 50€ vähennettyinä) palautetaan, tai osallistuja voi siirtää kurssimaksun johonkin seuraavaan alkavaan kurssiin. Kurssimaksua ei palauteta, jos peruutus tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ennen kurssin alkua. Suomen McKenzie Instituutti ry. ei ole vastuussa mahdollisista muista kuluista, jos minimi osallistujamäärää ilmoittautuneita ei tule ja kurssi joudutaan perumaan. Maksetut osallistumismaksut palautetaan tai ne voi siirtää tulevien kurssien maksuksi. Huomioi, että kurssi päättyy sunnuntaina aikaisintaan klo 15.00. Varmista kurssin järjestäjältä, että kurssi todella järjestetään, ennen matkalippujen tilaamista, etenkin sellaisten lippujen, joissa ei ole peruutusoikeutta. 

A kurssi pitää käydä ensimmäisenä  ja D kurssi viimeisenä.  B ja C kurssien suorittamis-järjestys menee osallistujan oman harkinnan mukaan. Kurssit A - D on oltava suoritettuina ennen kuin voi osallistua Credentialling Examination kokeeseen.  

Löydä kurssi

part d

Osa D – Syventävä kaula- ja rintaranka & raajaosa – yläraajat

Tässä 28 tunnin syventävässä osassa kerrataan ja syvennetään aikaisempaa kaula- ja rintarangan  Mekaanisen Diagnostiikan ja Terapia- kurssin teoria- ja käytäntöosuutta.

Kurssilla syvennetään oppimista ongelmaratkaisuja, reflektoivaa oppimista ja kliinistä päättelyä käyttäen. Näiden menetelmien avulla pyritään parantamaan kaula- ja rintarankapotilaan tutkimista, luokittelua, erotusdiagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä

Käytännön harjoittelun avulla tehostetaan sekä itsehoitoon aktivointia että terapeutin tekniikoiden käyttöä.

Kurssilla opetetaan myös MDT menetelmän soveltamista yläraajaongelmiin teorian ja käytännön harjoitusten muodossa. Yläraajaongelmien mekaanisten syndroomien piirteet ja hoito opitaan luentojen, potilaan tutkimisen ja käytännön harjoittelun avulla.

Kurssin tavoitteet

Kurssin suorittaminen ja siihen valppaasti osallistuminen, varmistaa, että kurssilaisilla on keskitason tietomäärä ja käytännön taidot, jolloin he kykenevät:

 1. tunnistamaan ja arvioimaan Mekaanisen Diagnostiikan ja Terapian soveltamista yleisimpiin kaula- ja rintarankaan liittyviin ongelmiin.
 2. analysoimaan MDT menetelmään liittyviä potilaan  tutkimiskäytäntöjä ja kuinka ne auttavat potilaan vaivan luokittelussa.
 3. päättelemään milloin tarvitaan kuormituksen lisäämistä ja kuinka se sopii McKenzie-menetelmän ‘kuormituksenlisäämis’- malliin.
 4. käyttämään paremmin terapeutin tekniikoita kaula- ja rintarankaongelmien hoidossa ja tiedostamaan niiden käyttöön mahdollisesti liittyvät ongelmat.
 5. analysoimaan kaula- ja rintarankavaivoihin liittyviä potilastapauksia ja luokittelemaan ne tehokkaammin.
 6. kuvailemaan nykytiedon perusteella evidence based tutkimuksia, jotka liittyvät MDT:n soveltamiseen yläraajaongelmien hoidossa.
 7. kuvailemaan Derangement, Dysfunction ja Postural syndroomien pääpiirteet ja kuinka ne ilmenevät yläraajaongelmissa.
 8. käyttämään MDT tutkimista yläraajaongelmissa ja löytämään mahdolliset McKenzie syndroomat.
 9. laatimaan  hoito-ohjeet potilaalle, jolla on Derangement, Dysfunction tai Postural syndrooma yläraajassa.
 10. analysoimaan yläraajaongelmasta johtuvia potilastapauksia ja varmistamaan niiden luokittelun.

Kurssivaatimukset

Seuraavien McKenzie Instituutin järjestämien kurssien suorittaminen:

 • A kurssi: lanneranka;
 • B kurssi: kaula- ja rintaranka; sekä
 • C kurssi: syventävä lanneranka & raajaosa – alaraajat

Käytännön harjoittelu
Käytännön harjoittelua varten kurssilaisten toivotaan pukeutuvan helposti riisuttaviin  vaatteisiin.

Kurssille valmistautuminen
McKenzien kirjojen (The Lumbar Spine!!! – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT)  sekä A, B ja C kurssien manuaalien kertaamista suositellaan lämpimästi.  Kurssille osallistujien odotetaan käyttävän säännöllisesti McKenzie tutkimuslomakkeita ja osaavan hyödyntää niistä saatavaa tietoa.

Kurssiaikataulu:
Torstai – 8.30 – 17.00
Perjantai – 8.30 – 17.00
Lauantai - 8.30 – 17.00
Sunnuntai - 8.30 – 17.00

Kurssimaksut:
Nelipäiväiset A-D kurssit  normaalihinta 560€ +(alv 24%) /kurssi. Kuortaneen urheiluopiston kanssa yhteistyössä kurssihinta tarkentuu lähempänä kurssia, mutta on ollut viimeaikoina noin 80€ / pvä.

Tietotaitojen päivityspäivä:   110€ + (alv 24%)

 Kurssin peruminen:
Ilmoittautuminen päättyy 3 viikkoa ennen kurssia. Kirjalliset peruutukset hyväksytään ennen kunkin kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurssimaksu (toimistokulut 50€ vähennettyinä) palautetaan, tai osallistuja voi siirtää kurssimaksun johonkin seuraavaan alkavaan kurssiin. Kurssimaksua ei palauteta, jos peruutus tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ennen kurssin alkua. Suomen McKenzie Instituutti ry. ei ole vastuussa mahdollisista muista kuluista, jos minimi osallistujamäärää ilmoittautuneita ei tule ja kurssi joudutaan perumaan. Maksetut osallistumismaksut palautetaan tai ne voi siirtää tulevien kurssien maksuksi. Huomioi, että kurssi päättyy sunnuntaina aikaisintaan klo 15.00. Varmista kurssin järjestäjältä, että kurssi todella järjestetään, ennen matkalippujen tilaamista, etenkin sellaisten lippujen, joissa ei ole peruutusoikeutta. 

A kurssi pitää käydä ensimmäisenä  ja D kurssi viimeisenä.  B ja C kurssien suorittamis-järjestys menee osallistujan oman harkinnan mukaan. Kurssit A - D on oltava suoritettuina ennen kuin voi osallistua Credentialling Examination kokeeseen.  

Löydä kurssi

part e

MDT – Syventävä raajanivelet

Kurssin sisältö

Tällä intensiivisellä kahden päivän kurssilla (14 tuntia) keskitytään syventämään periaatteita ja käytännön soveltamista kliinisen päättelyn, ongelmanratkaisun, tapaustutkimusten analysoinnin, potilaan tutkimisen ja hoidon kautta ja opetellaan käytännön tekniikoita.

Kurssin tavoitteet

Tämän kurssin tavoitteena on syventää jo C ja D-kursseilla hankittua tietoa. Kurssin jälkeen osaat

 1. Soveltaa asianmukaisesti  mekaanista diagnosointi ja terapiamenetelmää potilaisiin, joilla on raajanivelten ongelmia;
 2. Erottaa  oireyhtymät (Postural, Dysfunction ja Derangement) toisistaan ja soveltaa niitä raajaniveliin;
 3. Harjoitella tarkoituksenmukaisia hoito-ohjelmia jokaiselle eri oireyhtymälle sekä niiden alaluokille;
 4. Tunnistaa milloin terapeutin tekniikoiden käyttäminen on tarpeellista oireiden selvittämiseksi soveltaen sitä MDT menetelmän ”kuormituksen lisäämis”-malliin;
 5. Opettaa potilasta suunnittelemaan ja soveltamaan käytyjä terapiamenetelmiä itsenäisesti ylläpitääkseen hoitotavoitteita;
 6. Erottaa ei-mekaaniset oireyhtymät ja tarjota asiamukaista neuvontaa.

Kurssivaatimukset

McKenzie Instituutin järjestämän kurssin suorittaminen:

 • Osa D – syventävä kaula- ja rintarintaranka & yläraajanivelet

Kurssille valmistautuminen

Ne, jotka ovat suorittaneet tutkinnon ennen kuin raajanivelet on sisällytetty C ja D-kurssien myötä osaksi tutkintoa, suositellaan lämpimästi osallistumaan C ja D - kursseille tai lukemaan tämän kirjan (The Human Extremities – Mechanical Diagnosis and Therapy) ennen kuin osallistuu kurssille. Näin voi parhaiten valmistautua syventävälle raajanivelten kurssille.

 

 

Credentialling Exam

Credentialing Examination tutkinnon suorittanut on saavuttanut The McKenzie Institute Internationalin (MII) ennalta määräämien vaatimusten mukaisen Mechanical Diagnosis and Therapy® (MDT) menetelmän osaamisen perustason.

Tutkinto muodostuu monivaiheisesta testauksesta, johon sisältyy sekä kirjallisia että käytännön taitojen testaamisen osioita. Niiden avulla tutkitaan kuinka terapeutti on omaksunut koulutusjatkumon aikana oppimansa kliiniset tiedot ja taidot. Tutkinnon läpäisseet voivat käyttää ammattinimikkeensä liitteenä “cert. MDT” nimikettä ja heidän nimensä lisätään tutkinnon suorittaneiden terapeuttien online-listaan, jonka avulla löytyvät eri paikkakunnilla työskentelevät sertifioidut MDT terapeutit.

Kun sinut on merkitty tutkinnon suorittaneiden listalle, saat myös tunnukset, joilla pääset katsomaan MDT tekniikkavideoita.

Pääsyvaatimukset

 • A-D kurssien suorittaminen
 • Laillistettu terveydenhuollon ammattilainen
 • Kahden vuoden kokemus käytännöntyöstä

Kliinisen osaamisen seitsemän pääkohtaa:

 • taustatietojen kerääminen
 • potilaan tutkiminen
 • johtopäätösten tekeminen
 • hoitoperiaatteiden hallinta
 • uudelleen tutkiminen
 • ennaltaehkäisy
 • terapeutin tekniikoiden hallitseminen

Sertifioidun McKenzie terapeutti-nimikkeen hyödyt:

 • Credentialing Exam tutkinnon suorittaneet liitetään sertifioitujen terapeuttien onlinelistaan kolmen vuoden ajaksi
 • kollegasi, opettajasi, yhteiskunta, lähettävät lääkärit, teollisuus ja kolmas sektori, tunnistavat kaikki ammatillisen osaamisesi ja samalla ammattikuntamme arvostus lisääntyy
 • lisääntynyt mahdollisuus osallistua meneillään oleviin tai tuleviin tutkimusprojekteihin
 • onlinelistalla pysyäkseen terapeutin on jatkuvasti koulutettava itseään parhaan mahdollisen MDT osaamisen tason säilyttämiseksi