Tietoa terveydenhuollon ammattilaislle

Oletko lääketieteen ammattilainen jolla on hoidossa selkä-, niska- tai raajapotilas?  Haluatko selvittää onko potilaasi sopiva kandidaatti Mekaanisen Diagnostisointi ja Terapia ® (MDT) hoitoon? 

Alla on lisää tietoa MDT menetelmästä. Sen avulla voit ehkä paremmin päättää kannattaako potilaasi lähettää sertifioidun MDT terapeutin vastaanotolle. Tältä verkkosivulta saa muutakin lisätietoa MDT menetelmästä.

McKenzie Method® tai MDT

McKenzie menetelmä® joka tunnetaan myös nimellä Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia ® (MDT) on Uusi Seelantilaisen fysioterapeutin Robin McKenzien kehittämä lähestymistapa. Tätä menetelmää on tieteellisesti tutkittu laaja-alaisesti siitä asti kun Robin McKenzie julkaisi kirjansa ‘Mechanical Diagnosis and Therapy of the Lumbar Spine’ v. 1981. Se on nykyisin yksi laajimmin käytössä oleva tuki- ja liikuntaelinpotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmä maailmassa.

MDT:n erityispiirteet

Terapeutti tutkii potilaan käyttäen validoitua tutkimisprotokollaa. Taustatietojen keräämisen jälkeen, terapeutti testaa potilaan määrätyillä testiliikkeillä, joiden avulla hän pyrkii luokittelemaan potilaan vaivan luonteen. Luokittelun perusteella potilaalle annetaan juuri hänelle räätälöity hoito-ohjelma. MDT menetelmän painopiste on kannustaa potilasta itsenäisesti hoitamaan omaa vaivaansa. Hoito saattaa sisältää manuaalisia terapeutin tekniikoita, kuten mobilisaatiota tai manipulaatioita mutta päätavoite on lopulta aina, että potilas kykenee terapeutista riippumatta ottamaan itse vastuun oman vaivansa hoitamisesta. 

MDT terapian indikaatiot

Jo ensimmäisen käyntikerran perusteella voidaan päätellä onko potilaan vaiva hoidettavissa tämän tyyppisellä interventiolla. Jos MDT ei sovellu potilaan vaivan hoitamiseen, hänet lähetetään takaisin lääkärin vastaanotolle asianmukaisten hoitosuositusten kanssa.

Tavallisimmat hoitoindikaatiot

  • potilaat, joilla on akuutti tai krooninen tuki- ja liikuntaelinvaiva, päänsärky mukaan lukien
  • säteilykivusta tai brachialgiasta kärsivät potilaat, joita olet ehkä suosittelemassa CT, MRI tutkimuksiin tai mahdollisesti leikkaukseen ja jopa potilaat, joilla on neurologisia puutosoireita
  • potilaat, joilla on mekaaninen selkä-, niska- tai raajaongelma, johon ei ole saatu apua muunlaisilla terapioilla. 

MDT menetelmän hyödyt

  • Tieteellistä näyttöä
  • Varhainen ennuste
  • Itsehoito
  • Ennaltaehkäisy