Mikä on The McKenzie Institute International

The McKenzie Institute International on hyväntekeväisyyssäätiö, joka on rekisteröity Uuteen Seelantiin. Instituutin tarkoitus on edistää maailmanlaajuisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimista, hoitoa, koulutusta ja potilaiden itsehoitoa Mekaanisen Diagnostisoinnin ja Terapian® eli MDT, periaatteiden mukaisesti. Säätiön hallitus päivitti vision ja mission 2020.

Instituuttia hallinnoi säätiön hallitus, joka koostuu riippumattomista lääketieteen asiantuntijoista, toiminnanjohtajasta sekä McKenzie perheenjäsenistä.

Instituutin kansainvälinen komitea, joka koostuu instituutin seniorjäsenistä, opastaa kansainvälistä säätiön hallitusta kaikissa MDT koulutukseen liittyvissä asioissa. 

Visiomme

Our Vision
Varmistaa, että tule vaivoista kärsivillä on mahdollisuus Mekaanisen Diagnostisointi ja Terapia® -menetelmän mukaiseen hoitoon.

Missio

  • Terapeuttien kouluttaminen Mekaanisen Diagnostisointi ja Terapia® menetelmän osaajiksi
  • Mekaanisen Diagnostisointi ja Terapia®menetelmän jatkuva kehittäminen tällä hetkellä olemassa olevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta
  • Markkinoida Mekaanista Diagnostisointi ja Terapia® menetelmää päättäjille
  • Tukea the McKenzie Institute Internationalin paikallisyhdistysten toimintaa ja lisätä yhteistyötä niiden kanssa.

Maailmanlaajuinen onnistumistarina

 

Finland Globe Branches Countries

Kansainvälinen McKenzie Instituutti muodostuu maailmanlaajuisesti 28 paikallisyhdistyksestä, jotka omissa maissaan edustavat ja tukevat Instituutin tavoitteita. Niiden maiden lisäksi, joissa on paikallisyhdistys, Instituutti järjestää koulutusta 12 muussa maassa. Instituutti jatkaa maailmanlaajuista kasvamistaan jatkuvasti ja uusia paikallisyhdistyksiä perustetaan säännöllisin väliajoin.

Instituutti jakaantuu kolmeen pääalueeseen – Amerikan alue, Europan alue ja Aasia/Tyynenmeren.

McKenzie Institute International Structure


International Board of Trustees
Strategic Council
International Director of Education
Chief Executive Officer

International Education Council

Faculty Council
Instructors
Diploma Educators