Mikä on The McKenzie Institute International

The McKenzie Institute International on hyväntekeväisyyssäätiö, joka on rekisteröity Uuteen Seelantiin. Instituutin tarkoitus on edistää maailmanlaajuisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimista, hoitoa, koulutusta ja potilaiden itsehoitoa Mekaanisen Diagnostisoinnin ja Terapian® eli MDT, periaatteiden mukaisesti. 

Instituuttia hallinnoi säätiön hallitus, joka koostuu riippumattomista lääketieteen asiantuntijoista, toiminnanjohtajasta sekä McKenzie perheenjäsenistä.

Instituutin kansainvälinen komitea, joka koostuu instituutin seniorjäsenistä, opastaa kansainvälistä säätiön hallitusta kaikissa MDT koulutukseen liittyvissä asioissa. 

Visiomme

Our Vision
MDT (Mekaaninen Dignostisointi ja Terapia) vaihtoehto numero 1. tuki- ja liikuntaelin potilaiden tutkimiseen, hoitoon, ohjaukseen ja voimaantumiseen

Missiojulistus

Koulutamme ja edistämme tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoperiaatteita kuten Robin McKenzie ne aikanaan kehitti ja kuvaili.

Missio toteutuu kouluttamalla ja tiedottamalla:

  • hallintohenkilöstöä
  • terapeutteja
  • rahoittajia
  • yleisöä
  • terveydenhuollon ammatilaisia
  • lainsäätäjiä
  • tutkijoita
  • muita

Maailmanlaajuinen onnistumistarina

 

Finland Globe Branches Countries

Kansainvälinen McKenzie Instituutti muodostuu maailmanlaajuisesti 28 paikallisyhdistyksestä, jotka omissa maissaan edustavat ja tukevat Instituutin tavoitteita. Niiden maiden lisäksi, joissa on paikallisyhdistys, Instituutti järjestää koulutusta 12 muussa maassa. Instituutti jatkaa maailmanlaajuista kasvamistaan jatkuvasti ja uusia paikallisyhdistyksiä perustetaan säännöllisin väliajoin.

Instituutti jakaantuu kolmeen pääalueeseen – Amerikan alue, Europan alue ja Aasia/Tyynenmeren.

International Board
of Trustees

International Director of Education
CEO
Strategic Council
International Education Council

International Faculty Review Committee

Operations and Project Manager

Public Health Committee

Office Administrator

Social Media Committee

Certified McKenzie Clinic Network