Yleisimmät väärinkäsitykset

MDT menetelmästä on olemassa paljon väärinkäsityksiä, joista yleisimmät on listattu ohessa :

Finland Common Misconceptions v3

Asioiden tarkastelu kohta kohdalta tarkemman mielikuvan saamiseksi siitä, mitä MDT todella on:

MDT ei ole ainoastaan sarja harjoituksia

Vaikka harjoitukset ovat tärkeitä, on MDT menetelmä tutkimisprosessi- ja ongelmaratkaisumalli. Potilaan haastattelun aikana terapeutti poimii vihjeitä kuormituksen vaikutuksesta potilaan oireisiin. Haastattelun aikana terapeutti alkaa jo muodostaa käsitystä mahdollisesta erotusdiagnostiikasta. Ensiksi, onko syynä mekaaninen, lääketieteellinen, biopsykososiaalinen tai mahdollisesti jokin yhdistelmä näistä tekijöistä?

Toiseksi, jos kyseessä on mekaaninen syy, voidaanko se luokitella johonkin seuraavista: Derangement, Dysfunction, Postural tai luokka MUU. Fyysinen testaus, johon kuuluu sarja kuormitusstrategioita vahvistaa tai sulkee pois alustavan luokittelun.       

MDT:ssä ei ole kyse ainoastaan Derangement Syndroomasta

Derangement, vaikka se onkin hyvin yleinen alaryhmä, ei ole ainoa MDT luokitus. Muut kaksi alaryhmää - Dysfunction ja Postural Syndrooma, ovat kliinisesti tärkeitä luokituksia. Neljänteen ryhmään MUU kuuluu monta eri patologista alaryhmää, jotka MDT terapeutit myös osaavat tunnistaa ja hoitaa asianmukaisesti. Ryhmän MUU alaryhmiä voivat olla stenosis, krooninen kipu, sacro-iliac nivel, radiculopatia, jossa ei ole mekaanista vastetta, trauma, traumasta ja leikkauksesta toipumisvaihe.

MDT ei ole ainoastaan extensioharjoituksia

Vaikkakin taaksetaivutusliike on yleisesti käytetty harjoitussuunta, huomioidaan myös kaikki muut liikesuunnat sekä tutkimisen että terapian yhteydessä. Terapiamenetelmänä käytetyn liikesuunnan valintaan vaikuttaa testauksen yhteydessä käytettyjen toistettujen liikkeiden tai pitkäkestoisten asentojen oireenmukainen ja mekaaninen vaste. 

MDT:ssä ei kyse ole vain välilevystä

Vaikka välilevymalli on käyttökelpoinen tapa selittää rangan Derangement syndroomaa, on useimpien selkäkipujen todellinen syy yhä epäselvä. On tärkeää painottaa, että MDT ei perustu pato-anatomiseen diagnoosiin. Menetelmän perustana on luokittelujärjestelmä, jonka perustana on toistettujen liikkeiden vaikutus oireenmukaiseen ja mekaaniseen vasteeseen ja tämä ohjaa terapeuttia oikean hoitostrategian valinnassa. 

MDT ei ole vain toistettuja liikkeitä liikeradan lopussa

Staattiset pitkäkestoiset asennot ja keskiliikeradan harjoitukset ovat myös osa kuormituksen lisäämisohjelmaa tai kuormitus-vaihtoehtoja.

MDT ei jätä huomioimatta biopsykososiologisia vaikutuksia

Potilaan opettaminen ja luottamuksen vahvistaminen on itse asiassa erittäin vahva MDT terapiassa käytetty biopsykososiaalinen työkalu. MDT terapeutti on koulutettu tunnistamaan psykologisia tekijöitä, kuten kivunpelkokäyttäytymistä ja passiivisia coping strategioita.

MDT menetelmään kuuluu myös manuaalinen terapia

Vaikka aluksi lähdetään liikkeelle ”kädet irti” harjoituksilla, mobilisointi ja manipulointi ovat molemmat osa kuormituksenlisäämis-ohjelmaa. MDT menetelmän focus on potilaan opettamisessa ja itsehoito-ohjelmassa terapeutti-riippuvuuden vähentämiseksi ja potilaan luottamuksen lisäämiksesi omiin mahdollisuuksiinsa kontrolloida oireitaan. Jos tämä ei yksin riitä, lisätään terapeutin tekniikoita, kuten mobilisointi, osana kuormituksen lisäämistä. Terapeutin tekniikoita käytetään kuitenkin vain avustamaan potilasta, että hän voi jälleen jatkaa itsehoitoa.        

MDT menetelmää ei sovelleta vain rankaongelmiin

Tutkimus- ja luokittelujärjestelmää voidaan soveltaa hyvin myös raajaongelmiin. Kirjallisuudesta löytyy enenevässä määrin tätä tukevaa tutkimusta.

Lyhyenä yhteenvetona, MDT on luokittelusysteemi. Se pyrkii erottamaan mekaanisesta ja ei-mekaanisesta syystä johtuvat kivut ja liikerajoitukset.  Oireenmukaisten ja mekaanisten vasteiden muutoksia arvioidaan toistettujen liikkeiden ja pitkäkestoisten asentojen avulla.