MDT:n hyödyt

Updated Benefits graphic Oct2016 FI

1. Luotettava tutkiminen

Ollakseen tehokas hoitomenetelmän täytyy perustua perusteelliseen tutkimiseen ja tarkkaan diagnoosiin tai luokitteluun.

Tieteellinen tutkimus tukee McKenzie-menetelmän luotettavuutta1-4 ja voi entisestään lisätä muodollista koulutusta5.

Lukuisat tutkimukset tarjoavat tietoa sairauksien esiintyvyydestä, osoittavat menetelmän kokonaisvaltaisuutta6-8 ja diagnostisen prosessin validiteettia9,10.

2. Varhainen ennuste

Potilaat etsivät tietoa omasta ennusteestaan11-13.

McKenzie-arviointiprosessi mahdollistaa potilaan ennusteen arvioimista 1-2:lla arviointikerralla14-17.

3. Huomio itsehoitoon

Itsehoidon painottaminen voimaannuttaa potilasta ja auttaa edistämään vahvaa itsenäisyyden tunnetta. Tutkimus osoittaa, että potilaat joita on voimaannutettu osallistamalla heitä omaan hoitoon, oppivat taitoja, tietoa ja itseluottamusta, joilla on hyödyllisiä vaikutuksia18.

Tutkimus on osoittanut myös, että potilaskohtaisella harjoitusohjelmalla, joka perustuu oireiden ja motorisen vasteen huomioivaan luokittelumenetelmään, saavutetaan parempia tuloksia kuin ei-potilaskohtaisella harjoitusterapialla19,20.

4. Paremmat tulokset

MDT-menetelmällä voidaan määrittää nopeasti, kuka hyötyy MDT-menetelmän mukaisesta hoidosta21,22.

MDT-menetelmää käyttämällä on osoitettu voivan:

 • vähentää leikkausmääriä23
 • välttää leikkauksia24,25
 • saavuttaa parempia tuloksia kuin terapialla, joka on keskittynyt rangan manipulointiin26 tai yleisiin harjoitteisiin27
 • olla kustannustehokas28,29

5. Uusiutumisen ehkäiseminen

Potilaat, joille on opetettu itsehoitoa, pystyvät aloittamaan hoidon heti ensimmäisistä uusiutumisen merkeistä.

Oireita pystytään yleensä helpottamaan ennen kuin mistä tulee vakavia30-32.

Lähteet:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

FULL REFERENCE LIST