McKenzie menetelmän historiikki

Robin McKenzie muutti tavan millä potilaat ympäri maailman hoitavat selkä- ja raajavaivojaan.  Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT) menetelmästä, jonka Robin McKenzie kehitti 1950-luvulla, on tullut jo näiden hoitojen standardi. Robin omisti elämänsä tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiselle ja hoitamiselle ja tieteellinen näyttö tukee nyt hänen teorioitaan. 

V. 1956 Wellingtonin klinikalla Robin McKenzie huomasi sattumalta merkillisen tapahtuman, joka muutti aiemmin hyväksyttyjen selkävaivojen lievittämiskeinojen luonnetta kaikkialla maailmassa. Tämä uskomaton tapahtuma johti vähitellen niiden teorioiden ja käytäntöjen kehittämiseen, joista on tullut McKenzie mekaanisten rankavaivojen tutkimis- ja hoitokäytäntöjen tunnusmerkki.

“Ensimmäinen kokemukseni ns. ´Centralisaatio ilmiöstä´ tapahtui v. 1956. Potilaani, hra Smith, jolla oli kipuja oikealla ristiselässä ja säteilykipua pakaraan, reiteen ja polveen, oli käynyt hoidossani useita viikkoja ilman selvää paranemista. Hän kykeni taivuttamaan selkäänsä eteen mutta ei kyennyt taivuttamaan taakse. Pyysin häntä riisuutumaan ja käymään vatsalleen hoitopöydälle, jonka jalkopää oli ylhäällä, edellisen potilaan jäljiltä. Säätämättä pöydän asentoa ja hoitohenkilökunnan huomaamatta, hän meni hoitopöydälle päinmakuulle, niin, että selkä joutui taaksetaivutusasentoon n. viiden minuutin ajaksi. Jonkin ajan kuluttua mennessäni hoitohuoneeseen, kauhistuin kun huomasin hänen olevan asennossa, jota siihen aikaan pidettiin selälle erittäin vahingollisena. Kysyessäni, kuinka hän voi, hämmästyin, kun hän vastasi, että hän voi paremmin kuin kolmeen viikkoon. Kaikki kipu oli hävinnyt jalasta. Lisäksi selässä tuntunut kipu oli siirtynyt oikealta rangan keskelle. Samaa asentoa kokeiltiin jälleen seuraavana päivänä ja silloin selkäkipukin hävisi kokonaan. Kivun siirtyminen raajasta pakaraan ja edelleen rangan keskelle, tunnetaan nykyisin centralisaation-ilmiönä."

   - Robin McKenzie

Tämä sattumalta tapahtunut kliininen huomio sai Robinin aloittamaan systemaattisen tutkimisen, kuinka yksinkertaiset liikkeet ja asennot vaikuttavat potilaan selkäkipuihin. Vähitellen syntyi selkeä potilaan tutkimistapa. Systeemi, joka nykyisin tunnetaan nimellä Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia ®(MDT), on tunnustettu kaikkialla maailmassa ja sitä pidetään nykyisin osana “normaalia” selkäkivun hoitoa. Hänen visionsa oli, että kaikki selkäkipupotilaat opetettaisiin hoitamaan omaa kipuaan itse.

1970 luvulle tultaessa, Robin oli kehittänyt teoriansa melko selkeäksi ja tuli tunnetuksi Yhdysvalloissa missä hänen ajatuksensa otettiin suurella innolla vastaan. Kaiser groupin sairaalat palkkasivat hänet ja hän auttoi tuhansia amerikkalaisia selkäpotilaita pääsemään eroon vaivoistaan. Tultuaan yhä tunnetummaksi, McKenzie kutsuttiin ensin Englantiin ja sitten moniin Euroopan maihin ja Japaniin ja Kiinaan.  

Työn vaatimukset kasvoivat ja pian oli selvää, että lisää koulutusta tarvittiin. Robin ryhtyi pitämään kursseja ja kouluttamaan muita fysioterapeutteja ja myös McKenzie Instituutti perustettiin tutkimuksen ja kouluttamisen kehittämistä varten. Instituutti perustettiin v. 1982 ja se on siitä lähtien kasvanut kansainväliseksi 28 jäsenyhdistyksen liittoumaksi. Yli 40 vuoden ajan Robin McKenzie tarkisti ja hienosääti terapiakäytäntöjään, jotka ovat tehneet McKenzie itsehoito-menetelmästä niin ainutlaatuisen. Hän kehitti myös erityisen McKenzie lannerullan sekä McKenzie niskarullan, jotka auttavat potilaita kipujen ennaltaehkäisyssä.

Kansainvälisiä tunnustuksia

V. 2004 American PT magazine Advance for Physical Therapists and PT assistants julkaisi katsauksen, jossa oli mukana 320 sattumanvaraisesti valittua fysioterapeuttia, jotka työskentelivät ortopediasektorilla. Heiltä kysyttiin mielipidettä henkilöistä, jotka olivat eniten vaikuttaneet heidän ortopediseen fysioterapiatyöskentelyynsä. Fysioterapeutit saivat valita 10 henkilöä ja kirjoittaa arvionsa heistä 0 (ei vaikutusta) – 4 (erittäin suuri vaikutus):

  • Robin Mckenzie 2.55
  • James Cyriax 2.44
  • Florence Kendall 2.33
  • Geoffrey Maitland 2.24
  • Stanley Paris 2.00
  • Shirly Sahrmann 1.81
  • Brian Mulligan 1.80