Sertifioiduksi terapeutiksi kouluttautuminen

MDT sertifiointiohjelma muodostuu kattavista fysioterapeutin peruskoulutuksen jälkeisistä kursseista, jotka parhaiten valmentavat opiskelijaa Credentialling Examination tutkintoon – MDT sertifioitumisen ensimmäiseen tasoon.

Pääsyvaatimukset

  • A, B, C ja D kurssien suorittaminen
  • laillistettu terveydenhuollon ammattilainen

Koska sertifioitujen McKenzie terapeuttien kysyntä on jatkuvassa kasvussa, suositellaan tutkinnon suorittamista ehdottomasti. Tutkinto muodostuu monivaiheisesta kokeesta, jonka avulla arvioidaan terapeutin kliinisen tietämyksen ja käytännön osaamisen tasoa McKenzie Instituutin koulutusohjelma sisällön pohjalta.

Miksi tarvitaan Credentialling Exam tutkintoa?

  • McKenzie menetelmän perusteellisesti hallitsevien terapeuttien tunnistamiseksi
  • McKenzie menetelmän soveltamisstandardien edelleen kehittämiseksi
  • McKenzie Institute Internationalin laatimien opetussisältöjen asianmukaisuuden ja olemassa oleviin hoitokäytäntöihin sopivuuden varmistamiseksi
  • kansallisen erityisosaaja terapeuttiryhmän muodostamiseksi
  • sellaisen terapeuttiryhmän kokoamiseksi, jotka voivat auttaa erilaisissa tutkimusprojekteissa

Mitä hyötyä on olla sertifioitu terapeutti?

1. HYÖTY

Suosittelut

McKenzie instituutin osaajalista. Joka vuosi Suomen McKenzie Instituutin toimistoon tulee eri puolelta maata jatkuvasti kasvava määrä kyselyjä mistä tietyllä paikkakunnalla löytää sertifioidun MDT terapeutin. Tutkinnon suorittaneet lisätään em. listalle, josta kunkin paikkakunnan tutkinnon suorittaneet terapeutit löytyvät.

2. HYÖTY

Arvostus

Omat kollegasi, opettajasi, yhteiskunta, lähettävät lääkärit, teollisuuden edustajat ja kolmas sektori oppivat tunnistamaan sinut erityisosaajana ja samalla koko ammattiryhmämme arvostus lisääntyy.

3. HYÖTY

Tukimusmahdollisuudet

Mahdollisuus osallistua meneillään oleviin tutkimuksiin ja tutkimusprojekteihin.

Opintojen jatkaminen

Tämän jälkeen voit vielä jatkaa Diploma in Mechanical Diagnosis and Therapy – DipMDT opinto-ohjelmassa. MDT Diploma opetusohjelma muodostuu kahdesta osa-alueesta: teoreettisesta ja kliinisestä.

Läpäistäksesi Diploma koulutusohjelman, on sinun saavutettava kliinisen osaamisen korkein taso McKenzie Method ® of Mechanical Diagnosis and Therapy ® menetelmässä ja voit sen jälkeen käyttää Dip. MDT nimikettä.