Terapeutit

McKenzie menetelmä®  Mekaaninen Diagnostisointi ja  Terapia® (MDT) on menetelmä, joka on kehitetty erityisesti selkäranka- ja raajakipujen tutkimiseen ja hoitamiseen. Se sisältää luotettavaa ja tutkimuksin todettua tietoa tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimus- ja hoitoprosesseista. Nämä muodostuvat aktiivisesta potilaan rohkaisemisesta ja potilaan osallistumisesta oman vaivansa hoitoon.  McKenzie menetelmä ® on yksi maailman tunnetuimmista tuki- ja liikuntaelin vaivojen hoitofilosofioista. Hoitostrategia muodostuu tuki- ja liikuntaelinvaivojen biopsykologisten piirteiden tunnistamisesta ja tehokkaiden hoitokeinojen käyttämisestä. 

MDT tutkimisen perusteella voidaan tarkasti määrittää mekaaninen diagnoosi ja laatia sen pohjalta diagnoosiin sopiva hoitosuunnitelma. Kyseessä olevan oireen mekaanisen käyttäytymisen ymmärtämiseen pohjautuen, terapeutti voi muokata hoitostrategian, joka on looginen ja helposti toteutettavissa ja jolla on ennustearvoa potilaan oireiden lievittämiseksi. Sen avulla terapeutti voi nopeasti tunnistaa ne potilaat, jotka voivat hyötyä hoidosta ja samalla vähentää kalliiden ja aikaa vievien tutkimusten ja kuvausten tarvetta. Tutkimusprosessin avulla kyetään tunnistamaan myös ns. ”ei – mekaaniset” oireet, jolloin tarvitaan mahdollisesti lisätutkimuksia tai muita vaihtoehtoisia hoitostrategioita.

McKenzie menetelmän ®  avulla terapeutti oppii

  • luotettavan ja loogisen tutkimusprosessin
  • selkeän käsityksen ongelmasta
  • turvallisen, helpon ja tehokkaan hoitokeinon, joka siirtää hoitovastuun potilaalle
  • vahvistamaan potilaan sitoutumista mikä lisää myös hoitomyöntyvyyttä

Terapeuttien suosituksia videolla

Mckenzie terapeuttien kertovan menetelmästä tarkemmin ja kuinka he toteuttavat sitä omassa työssään tästä.

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT