Mitä McKenzie menetelmä (MDT) tarkoittaa?

McKenzie Menetelmä® (MDT) 

Assessment

Tutkiminen

Aluksi MDT terapeutti haastattelee potilasta ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Sinua pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Potilasta tutkittaessa suurin ero muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna on toistettujen liikkeitten käyttö yhden testiliikkeen sijasta. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelmasi.

Classification

Luokittelu

Jokainen alaryhmä kuvaillaan sille tyypillisen oireiden käyttäytymisen mukaisesti. Tämä selviää määrättyjen mekaanisten testien avulla, joita voivat olla tietyt toistetut liikkeet tai pitkäkestoiset asennot. MDT menetelmän avulla potilaat voidaan kattavasti luokitella kolmeen alaryhmään. Pieni joukko potilaita, joita ei voida sijoittaa em. ryhmiin, kuuluu ryhmään MUU. Tähän ryhmään kuluu vakavasta patologiasta johtuvat vaivat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, krooniset kiputilat jne.

Assessment

Hoito

Treatment

Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle tiettyjä harjoituksia, oikeita rangan kuormitusasentoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Jos ongelma on mekaanisesti vaikeampiasteinen, voi pätevä MDT terapeutti käyttää apuna manuaalisia tekniikoita ongelman korjaamiseksi, niin että pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä vastaanotto-käynneillä. Hoito-ohjelma, jota voi itse toteuttaa viisi-kuusi kertaa päivässä lyhyellä aikavälillä on suurella todennäköisyydellä tehokkaampaa kuin hoito, jonka terapeutti toteuttaa yksi – kaksi kertaa viikossa. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Näin voidaan vähentää vastaanottokäyntien määrää, säästää aikaa ja rahaa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja ”työkaluja” itsensä hoitamiseksi.

Assessment

Ennaltaehkäisy

Opittuasi kuinka voit itse hoitaa nykyistä oiretta, saat samalla tietoa miten vähennät mahdollista oireen uusiutumisriskiä. Jos oireet uusiutuvat, voit reagoida niihin nopeammin ja kontrolloida niitä tekemällä turvallisia ja tehokkaita harjoituksia. Toistuvia oireita voi ennaltaehkäistä paremmin itsehoitomenetelmillä kuin passiivisilla hoidoilla.Koulutettuja MDT terapeutteja on maailmassa 36 eri maassa. Koska harjoitusten valinta pohjautuu potilaan tarkkaan tutkimiseen, on tärkeää, että löydät itsellesi sertifioidun tai diplomin suorittaneen MDT terapeutin.

Koulutettuja MDT terapeutteja on maailmassa 36 eri maassa. Koska harjoitusten valinta pohjautuu potilaan tarkkaan tutkimiseen, on tärkeää, että löydät itsellesi sertifioidun tai diplomin suorittaneen MDT terapeutin.  Hae terapeuttia tästä linkistä.